Dijital Yerliler ve Göçmenler

Daha önceki blogumuzda dijital dünya vatandaşı olmadan bahsetmiştik. Bireylerin kendilerine saygı duymaları, kendilerini eğitmeleri ve kendilerini korumaları dijital vatandaş olmanın üç temel özelliğidir.

Öte yandan, iletişim teknolojilerinin giderek yaygınlaşması sonucunda karşımıza çıkan iki önemli dijital vatandaşlık türü vardır:

Dijital Yerliler: Dijital yerliler, iletişim teknolojiyle oldukça küçük yaşlarında, hatta anne karnındayken, tanışmış kişilerdir.

 • Dijital yerlilerin ana dilleri bilgisayar, video oyunları ve internetin dijital dilidir. Bu genç neslin 2016’lı yıllarda genellikle 15 ile 25 yaşları arasında olduğu söylenebilir.

 • Dijital yerlilerin, 1985’ten önce doğan dijital göçmenlerle etkileşimleri algılayışları ve bunları kullanma şekilleri açısından farklılık gösterdiklerine inanılmaktadır.

 • Öte yandan, 2016’lı yıllarda yeni iletişim teknolojilerinin kullanımının hızla artması ve yaygınlaşması sonucunda bu iki grup arasındaki uçurum kapanmakta, kimi zaman da dijital yerliler ve dijital göçmenleri birbirinden ayıran çizgiler ortadan kalkmaktadır.

 • Dijital Yerliler için yapılan herhangi bir ürün veya tasarımın, onların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayacak şekilde yapılması gerekir.

 • Dikkatlerini toplayabilmeleri için, ürünün veya tasarımının sade olması, olabildiğince az metin ve çok görsel içermesi ve eğlenceli bir özelliğinin bulunması gerekir.

Dijital Göçmenler: Analog dünyada doğmuş, dijital kültür ile sonradan karşılaşmış ve ona ayak uydurmaya çalışan nesli ifade eden dijital göçmenler; 1985 yılından önce doğmuş bireylerdir.

 • Yirmili yaş ve sonrasında teknoloji, internet ve Web ile tanışmışlardır. Teknolojik araçların kullanımı, teknoloji tabanlı öğrenmede güçlükler ve çeşitli uyum sorunlarıyla karşılaşabilen, teknoloji okuryazarlığı düşük bireylerdir.

 • Yeni iletişim teknolojilerine uyum sağlayabilmektedirler; ama bu uyum her zaman çok kolay olmayabilir.

 • Teknoloji dilini aksanlı kullanırlar.

 • Dijital medya araçlarını etkin bir şekilde kullanamamaktadırlar.

 • Aynı anda pek çok iş yapmak yerine, bu işleri belli bir sıraya koyma eğilimindedirler.

 • Sabırlıdırlar ve beklemeyi bilirler. Acele etmenin onları hataya götürebileceği düşünürler.

 • Uzun bir metni sıkılmadan tamamını okuyabilirler.

 • Analog dönemden kalma alışkanlık olarak, bilgiyi aramak için çoğunlukla fiziksel ortamları tercih ederler.

 • Teknolojiyi kullanma amaçları, genellikle, belli bir bilgi gereksinimlerini karşılamak veya aradıkları bilgiye ulaşmak içindir.

 • İletişim teknolojilerinin hızla yaygınlaşmasından dolayı eğlence ve iletişim amacıyla da teknolojiyi kullanmaya başlamışlardır.

 • İletişim teknolojisi kültürünün getirdiği yeniliklerden yararlanırlar; ancak, bu yenilikler yaşam biçimlerinin bir parçasına dönüşmez.

 • Bilgiye ulaşmada birincil kaynak olarak basılı kaynakları kullanırlar.

 • Dijital kaynaklara güvenmezler.

 • Öğrenmenin eğlendirici olması gerektiğine inanmazlar.

 • Dijital yerliler ve dijital göçmenler, iletişim teknolojilerinin hızla yayıldığı 21. yüzyılda birbirleriyle sürekli etkileşim içindedirler ve birlikte çalışmak durumundadırlar. Bu nedenle, birbirlerinden öğrenecekleri noktalar vardır.

Dijital yerliler dijital göçmenlere;

 • Çok farklı kültürden çok farklı insanlarla, sosyo-kültürel sınırları kaldırarak işbirliği yapmayı,


 • Değerler için hayatta yer edinmeyi,


 • Yatay olarak çözüm yollarını üretmeyi öğretebilirler. 


Dijital göçmenler dijital yerlilere;

 • Hedeflere çabucak ulaşmayı,

 • Kaynaklara odaklanarak, ölçekli bir şekilde amaçları inşa etmeyi,

 • Mevcut amaçlarını öğretebilirler.

33 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör