Dijital Dünya Vatandaşlığı

Hızla gelişen iletişim teknolojileriyle karşımıza çıkan bir başka kavram da dijital dünya vatandaşlığı veya kısaca dijital vatandaşlıktır. Dijital vatandaş, iletişim teknolojilerini kullanırken eleştirebilen, çevrimiçi (online) davranışlarının etik sonuçlarını bilen, gerektiğinde ahlaki kararlar alabilen, iletişim teknolojilerini kötüye kullanmayan, dijital dünyada iletişim kurarken ve işbirliği yaparken doğru davranışı teşvik eden kişiyi ifade eder.


Dijital vatandaşlığın dokuz bileşeni vardır. Bu bileşenler, eğitimcilerin dijital vatandaşlığı daha iyi anlamaları ve öğrencilerine en doğru biçimde aktarmalarını sağlamak için, Dr. Mike Ribble tarafından belirlenmiş bir çerçevedir. Bu çerçevenin en önemli özelliği, günümüz ve odaklanması ve esnek bir yapıda tasarlanmış olmasıdır.


1. Dijital Erişim (Bireyin internetteki verilere ulaşabilmesi ve bu verileri görüntüleyebilmesidir.)

2. Dijital Ticaret (Bireyin, yasa ve düzenlemeler çerçevesinde dijital ve fiziki ürünleri para karşılığında alabilmesidir.)

3. Dijital İletişim (Bireylerin, iletişim teknolojileri aracılığıyla eşit ve adaletli bir biçimde bilgi alışverişi yapma fırsatına sahip olmasıdır.)

4. Dijital Okuryazarlık (Bireyin akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar vb. ağ cihazları aracılığı ile bilgi bulma, anlama, analiz etme, üretme ve paylaşabilme becerisidir.)

5. Dijital Etik (Bireyin teknolojiyi kötüye kullanmayarak ve başkalarına zarar vermeyerek sanal dünyadaki doğru davranış biçimidir.)

6. Dijital Hukuk (Hakkaniyet ilkesinin ve muhakeme kabiliyetinin dışında kalan dijitalleşmiş tüm hukuki olgulardır.)

7. Dijital Haklar ve Sorumluluklar (Bireyin dijital medyada bilgisayar ve diğer elektronik cihazlar ya da iletişim ağlarıyla bilgiye erişme, oluşturma ve yayımlama özgürlüğüdür.)

8. Dijital Sağlık (Bireylerin sağlık ve risk durumlarını takip etmede,sağlık sistemi çalışanlarının eğitiminde ve toplum sağlığını denetlemede bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır.)

9. Dijital Güvenlik (İnternet ve bilgisayar programları ile kurulmuş bir ağdaki sağlık bilgileri, banka bilgileri, kişisel veriler, ulaşım ve lokasyon bilgilerinin korunmasına yönelik alınan önlemlerdir.)

9 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör